Công văn 1233/TCT-CS

Công văn số 1233/TCT-CS về tiền đặt cọc vỏ bình gas do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1233/TCT-CS tiền đặt cọc vỏ bình gas


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1233/TCT-CS
V/v: tiền đặt cọc vỏ bình gas

Hà Nội, ngày 26 tháng  03  năm 2008

 

Kính gửi:  Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3077/CV-DK-TCKT ngày 12/11/2007 của Công ty một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn xử lý chi phí vỏ bình gas và tiền đặt cọc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và tại điểm l, Mục II, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh nhận tiền ký cược, đặt cọc vỏ bình ga của khách hàng; theo hợp đồng ký với khách hàng, hàng năm, doanh nghiệp sẽ khấu trừ 10% số tiền đặt cọc thì khoản tiền khấu trừ 10% này được tính vào doanh thu hàng năm của doanh nghiệp. Việc phân bổ chi phí vỏ bình ga được thực hiện theo nguyên tắc chi phí phải phù hợp với doanh thu, cụ thể là khi kết chuyển từ khoản tiền đặt cọc vào doanh thu, công ty phải tiến hành phân bổ chi phí theo tỷ lệ tương ứng

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1233/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1233/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1233/TCT-CS tiền đặt cọc vỏ bình gas


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1233/TCT-CS tiền đặt cọc vỏ bình gas
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1233/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1233/TCT-CS tiền đặt cọc vỏ bình gas

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1233/TCT-CS tiền đặt cọc vỏ bình gas

            • 26/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực