Công văn 1233/UBND-NN

Công văn 1233/UBND-NN cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1233/UBND-NN cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/UBND-NN
V/v cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã.
- Các Sở, ban ngành Thành phố.

 

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản đã đạt được kết quả đáng kể; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; nhận thức trong nhân dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được nâng lên, hạn chế việc buôn bán, tàng trữ trái phép chất nổ, xung điện, chất độc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản tại một số địa phương vẫn xảy ra với tính chất phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây tác hại nghiêm trọng, không những hủy diệt nguồn lợi, phá hủy sinh cảnh và gây ô nhiễm môi trường, mà còn ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho nhân dân.

Để tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện, xã về Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ; tác hại của việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị cơ quan chuyên môn trực thuộc kiểm tra, rà soát, yêu cầu những tổ chức, cá nhân cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn. Kiên quyết xử lý, tịch thu phương tiện và phạt hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quản lý; thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này của UBND các xã, phường, thị trấn, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực) trước ngày 31/3/2012.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ; tác hại của việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

- Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND Thành phố.

3. Các Sở, ban ngành, cơ quan phát thanh truyền hình và báo chí của Thành phố: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND; (Để báo cáo);
- VP UBND: CVP, PVP N.N Sơn, NN (Túy), TH;
- Lưu VT, NN(Hồng 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1233/UBND-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1233/UBND-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2012
Ngày hiệu lực27/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1233/UBND-NN cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1233/UBND-NN cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1233/UBND-NN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành27/02/2012
        Ngày hiệu lực27/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1233/UBND-NN cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1233/UBND-NN cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác

             • 27/02/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/02/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực