Công văn 1234/TTg-NN

Công văn 1234/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1234/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Kiên Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4742/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 66,47 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang đã được Chính phủ phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của số liệu và nội dung thẩm định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất hồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, triển khai thực hiện.

3. Giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: QHĐP, CN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2b). Thanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1234/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1234/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2020
Ngày hiệu lực12/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(16/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1234/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1234/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1234/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1234/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành12/09/2020
        Ngày hiệu lực12/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (16/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1234/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Kiên Giang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1234/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Kiên Giang

              • 12/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực