Công văn 12343/VPCP-CN

Công văn 12343/VPCP-CN năm 2017 về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12343/VPCP-CN 2017 đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12343/VPCP-CN
V/v thực hiện Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật KĐTM Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn NS thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại các văn bản: số 4867/UBND-QH ngày 09 tháng 8 năm 2017 và số 7119/UBND-QH ngày 18 tháng 10 năm 2017 về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm theo đúng Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng; đồng thời bảo đảm chất lượng xây dựng và tiến độ hoàn thành của Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b)Nghĩa (14)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12343/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12343/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12343/VPCP-CN 2017 đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12343/VPCP-CN 2017 đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12343/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12343/VPCP-CN 2017 đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12343/VPCP-CN 2017 đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

             • 20/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực