Công văn 12344/VPCP-CN

Công văn 12344/VPCP-CN năm 2017 về dự thảo Nghị định quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12344/VPCP-CN 2017 dự thảo Nghị định sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12344/VPCP-CN
V/v dự thảo Nghị định quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về Tờ trình của Bộ Tài chính (văn bản số 145/TTr-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2017) về việc ban hành Nghị định quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính tiếp thu Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các nội dung dự thảo Nghị định, bảo đảm thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đi tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12344/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12344/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12344/VPCP-CN 2017 dự thảo Nghị định sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12344/VPCP-CN 2017 dự thảo Nghị định sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12344/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12344/VPCP-CN 2017 dự thảo Nghị định sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12344/VPCP-CN 2017 dự thảo Nghị định sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư

           • 20/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực