Công văn 1236/BHXH-TCCB

Công văn 1236/BHXH-TCCB báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 1236/BHXH-TCCB báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản thu nhập


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1236/BHXH-TCCB
V/v báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã
- Trưởng các phòng nghiệp vụ

 

Ngày 23/12/2011, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (BHXH) đã có công văn số 1890/BHXH-TCCB về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã nhận được danh sách có chữ ký xác nhận việc kê khai, tài sản của những người thuộc diện kê khai và Bản kê khai tài sản, thu nhập của những trường hợp có biến động trong năm 2011. Bảo hiểm xã hội Thành phố đã báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 về BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 chưa được công khai tại cuộc họp của đơn vị.

Vì vây, để có cơ sở cho việc tổng hợp và báo cáo BHXH Việt Nam theo Công văn số 1229/BHXH-TCCB ngày 6/4/2012 về việc báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập 2011 phục vụ Đoàn thanh tra Chính phủ, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ khẩn trương tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị để công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 của đơn vị và báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập gửi về BHXH thành phố Hà Nội trước ngày 14/4/2012. Báo cáo cần nêu cụ thể số Bản kê khai đã được công khai tại cuộc họp và có ghi sổ họp của cơ quan. Trường hợp chưa triển khai thực hiện việc công khai Bản kê khai thì nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung quan trọng, đề nghị Giám đốc BHXH các quận, huyện; Trưởng các phòng Nghiệp vụ triển khai, thực hiện nghiêm túc và báo cáo về BHXH Thành phố (qua phòng tổ chức cán bộ) đảm bảo đúng thời gian để tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN (b/c);
- Trang Web BHXHTP
- Lưu: VT,TCCB(2)

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai

 

 

Thuộc tính Công văn 1236/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1236/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2012
Ngày hiệu lực11/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1236/BHXH-TCCB

Lược đồ Công văn 1236/BHXH-TCCB báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản thu nhập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1236/BHXH-TCCB báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản thu nhập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1236/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Phương Mai
        Ngày ban hành11/04/2012
        Ngày hiệu lực11/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1236/BHXH-TCCB báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản thu nhập

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1236/BHXH-TCCB báo cáo kết quả công khai Bản kê khai tài sản thu nhập

              • 11/04/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/04/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực