Công văn 1237/TCT-HT

Công văn số 1237/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1237/TCT-HT thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1237/TCT-HT
V/v thuế suất thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

DNTN TM DV Phương Đông.
(127B/9 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q. Bình Thạnh)

 

Trả lời Công văn số 03/CV-08 ngày 18/2/2008 của DNTN TM DV Phương Đông hỏi về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2d2, mục III, Phần B Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế GTGT: “Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng, như: văn phòng phẩm, lương thực…thì phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%”.

Trường hợp DNTN TM DV Phương Đông thực hiện việc bán hàng văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng của doanh nghiệp chế xuất thì Doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan và phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% đối với văn phòng phẩm bán cho doanh nghiệp chế xuất. Trường hợp không mở tờ khai hải quan thì Doanh nghiệp phải tính thuế GTGT đầu ra đối với văn phòng phẩm bán cho doanh nghiệp chế xuất như hàng tiêu dùng nội địa.

Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2007.

Tổng cục Thuế trả lời để DNTN TM DV Phương Đông được biết và thực hiện./.  

           

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1237/TCT-HT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1237/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/03/2008
Ngày hiệu lực 26/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1237/TCT-HT thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1237/TCT-HT thuế suất thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1237/TCT-HT
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 26/03/2008
Ngày hiệu lực 26/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1237/TCT-HT thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 1237/TCT-HT thuế suất thuế giá trị gia tăng

  • 26/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực