Công văn 1237/TTg-KTN

Công văn 1237/TTg-KTN năm 2015 về quản lý đối với dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1237/TTg-KTN 2015 quản lý dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/TTg-KTN
V/v quản lý đối với các dự án thực hiện theo hình thức Hợp đng BOT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, nhiều dư luận trên các phương tiện thông tin và ý kiến của nhiều cử tri liên quan đến vai trò quản lý của Nhà nước đối với các Dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT như: thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư, qun lý chất lượng công trình, giá thành, hiệu quả đầu tư,.... Bên cạnhđó, việc bố trí các trạm thu phí hoàn vốn cho một số Dự án còn chưa theo quy hoạch, quy định.

Để thực hiện tốt công tác quản lý đối với các Dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

1. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Trong quá trình triển khai các Dự án hạ tầng giao thông đường bộ cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ch động rà soát các Dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT thuộc phạm vi quản lý của mình, bảo đảm tăng cường vai trò quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn bộ các Dự án hạ tầng giao thông đường bộ đã, đang và sẽ triển khai theo hình thức Hợp đồng BOT với các nội dung: Thủ tục đầu tư, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư, giá thành, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư....; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2015.

3. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án Quy hoạch trạm thu phí BOT (Quy hoạch) trên các tuyến quốc lộ, trình Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian Quy hoạch chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc bố trí mới các trạm thu phí không bảo đảm khoảng cách tối thiểu 70km giữa 2 trạm trên cùng một tuyến đường (trừ các Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt); trường hợp đặc biệt, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Hong

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1237/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1237/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2015
Ngày hiệu lực29/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1237/TTg-KTN 2015 quản lý dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1237/TTg-KTN 2015 quản lý dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1237/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành29/07/2015
        Ngày hiệu lực29/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1237/TTg-KTN 2015 quản lý dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1237/TTg-KTN 2015 quản lý dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT

             • 29/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực