Công văn 1238/TCT-CS

Công văn số 1238/TCT-CS về việc tính phạt chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1238/TCT-CS tính phạt chậm nộp tiền thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1238/TCT-CS
V/v tính phạt chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 7687/CT-QLN ngày 23/11/2007 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về việc tính phạt chậm nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn đổ nợ vào chương trình Quản lý nợ.

Theo điểm 3.1 công văn số 4847/TCT-KK ngày 20/11/2007 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Mục lục NSNN, thời gian khoá sổ thuế và thời gian gửi một số báo cáo thống kê thuế hướng dẫn thì thời gian khoá sổ thuế (Khoá chức năng nhập hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế, các quyết định, thông báo,…) là ngày 10 tháng sau tháng quy định người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế, riêng đối với tờ khai quý thì thời gian khoá sổ là ngày 10 của tháng thứ hai của quý sau quý phải nộp tờ khai thuế.”. Như vậy, thời gian đổ nợ vào chương trình quản lý nợ sau khi khoá sổ thuế được rút ngắn so với quy định trước đây để có thời gian cho bộ phận quản lý nợ đôn đốc, theo dõi.

2. Về xác định ngày nộp tiền thuế.

-Tại Điều 44 Luật quản lý thuế quy định: “4.Trong thời hạn tám giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước.”

- Tại Điều 46 Luật quản lý thuế quy định ngày đã nộp thuế được xác định là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản…

Theo đó, việc chuyển tiền của người nộp thuế từ cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước đúng thời hạn thuộc trách nhiệm của Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại…theo quy định của Luật quản lý thuế.

Việc ghi ngày trên chứng từ nộp thuế và lệnh chuyển tiền có sai lệch, Tổng cục sẽ có ý kiến với Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp khắc phục.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1238/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1238/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1238/TCT-CS tính phạt chậm nộp tiền thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1238/TCT-CS tính phạt chậm nộp tiền thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1238/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1238/TCT-CS tính phạt chậm nộp tiền thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1238/TCT-CS tính phạt chậm nộp tiền thuế

             • 26/03/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/03/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực