Công văn 1238/TCT-PCCS

Công văn số 1238/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn nộp các khoản thuế khi thanh lý tài sản thuộc hàng viện trợ không hoàn lại phục vụ dự án khi kết thúc

Nội dung toàn văn Công văn 1238/TCT-PCCS miễn nộp các khoản thuế khi thanh lý tài sản thuộc hàng viện trợ không hoàn lại phục vụ dự án khi kết thúc


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1238/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở tài chính Quảng Trị

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 104/CV-TCDN ngày 24/01/2006 của Sở Tài chính Quảng Trị đề nghị miễn nộp các Khoản thuế khi thanh lý tài sản thuộc hàng viện trợ không hoàn lại phục vụ dự án khi kết thúc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 20, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật thuế GTGT thì "Hàng nhập khẩu trong các trường hợp sau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu thuộc nguồn vốn ODA không hoàn lại…" không thuộc diện chịu thuế GTGT và theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì "Hàng viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại…" thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

2. Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật thuế GTGT thì "Cơ sở kinh daonh khi chia tách, giải thể, chuyển đổi sở hữu có bán tài sản là hàng hóa chịu thuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT".

Do đó, Công ty hồ tiêu Tân Lâm khi thanh lý số xe máy để cổ phần hóa thì phải lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT.

3. Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì "Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định của Thông tư này, nhưng sau đó hàng hóa sử dụng vào Mục đích khác với Mục đích đã được miễn, xét thuế thì phải nộp đủ thuế; trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Thông tư này". Do đó, khi số xe máy trên không dùng phục vụ dự án mà tiến hành thanh lý thì phải nộp thuế nhập khẩu. Căn cứ để tính thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời Điểm có sự thay đổi Mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế.

Về vấn đề Quý Sở đề nghị cho phép miễn nộp các Khoản thuế trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài Chính Quảng Trị được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1238/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1238/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2006
Ngày hiệu lực06/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1238/TCT-PCCS miễn nộp các khoản thuế khi thanh lý tài sản thuộc hàng viện trợ không hoàn lại phục vụ dự án khi kết thúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1238/TCT-PCCS miễn nộp các khoản thuế khi thanh lý tài sản thuộc hàng viện trợ không hoàn lại phục vụ dự án khi kết thúc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1238/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/04/2006
        Ngày hiệu lực06/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1238/TCT-PCCS miễn nộp các khoản thuế khi thanh lý tài sản thuộc hàng viện trợ không hoàn lại phục vụ dự án khi kết thúc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1238/TCT-PCCS miễn nộp các khoản thuế khi thanh lý tài sản thuộc hàng viện trợ không hoàn lại phục vụ dự án khi kết thúc

           • 06/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực