Công văn 1239/VPCP-PL

Công văn 1239/VPCP-PL năm 2018 về thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1239/VPCP-PL 2018 ý kiến Phó Thủ tướng về tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Về Báo cáo tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (S 09/BC-BTP ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tư pháp), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với Bộ Tư pháp về đánh giá tình hình và kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; về những bất cập, hạn chế và các giải pháp trước mắt nhằm khắc phục, nâng cao hiệu quả thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Tư pháp khẩn trương lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến và đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Từ các kết quả tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trong 5 năm qua và các năm tiếp theo, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; phân tích, đánh giá, làm rõ những bất cập, hạn chế cơ bản, có tính hệ thống của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp cơ bản, lâu dài, nhằm đổi mới, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp, thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện đạo Luật nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, CN, NN, KGVX, ĐMDN, TH, Cục KSTTHC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL(2)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1239/VPCP-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1239/VPCP-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1239/VPCP-PL

Lược đồ Công văn 1239/VPCP-PL 2018 ý kiến Phó Thủ tướng về tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1239/VPCP-PL 2018 ý kiến Phó Thủ tướng về tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1239/VPCP-PL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành02/02/2018
        Ngày hiệu lực02/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1239/VPCP-PL 2018 ý kiến Phó Thủ tướng về tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1239/VPCP-PL 2018 ý kiến Phó Thủ tướng về tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

             • 02/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực