Công văn 124/SXD-QH

Công văn 124/SXD-QH quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đối với xã thuộc khu vực phát triển đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 124/SXD-QH quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã thuộc khu vực


UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/SXD-QH
V/v quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đối với những xã thuộc khu vực phát triển đô thị.

Kon Tum, ngày 27 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại văn bản số 122/VP-KTN ngày 06/02/2012 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Ngày 23/3/2012, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở kết quả cuộc họp (có Biên bản họp kèm theo), Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh như sau:

1. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới:

- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT, ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13), UBND cấp huyện phê duyệt nội dung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới bao gồm: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất và quy hoạch xây dựng (không phân biệt xã thuộc khu vực phát triển đô thị).

- Theo văn bản số 166/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/01/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt nội dung quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với những xã thuộc khu vực phát triển đô thị (quy định tại Điều 21 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ). Như vậy, trong ba nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới của những xã thuộc khu vực phát triển đô thị có một nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, hai nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

2. Để triển khai việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đối với những xã thuộc khu vực phát triển đô thị, Liên ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh:

2.1. Phương án 1: UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp xã, UBND cấp huyện phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

a) Đối với nội dung quy hoạch sử dụng đất của quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

- Cơ quan trình duyệt: UBND cấp huyện (Sau khi đã tiến hành các bước theo quy định như: lấy ý kiến của nhân dân trong xã, các phòng, ban chuyên môn của UBND cấp huyện và được Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thông qua bằng Nghị quyết...).

- Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp huyện, các phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực phát triển đô thị (Thành lập theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/2/2010 của UBND tỉnh).

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kon Tum.

b) Sau khi quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện phê duyệt nội dung quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng của quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

- Cơ quan trình duyệt: UBND cấp xã.

- Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum) chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp (Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum), Phòng Tài nguyên và Môi trường,

* Ưu và nhược điểm của phương án:

- Ưu điểm: Cơ quan trình, thẩm định, phê duyệt thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13 và hướng dẫn tại văn bản số 166/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/01/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nhược điểm: Khó khăn trong việc trình, thẩm định và phê duyệt (một sản phẩm quy hoạch nhưng hai cấp trình, thẩm định và phê duyệt).

2.2. Phương án 2: UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (bao gồm: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất và quy hoạch xây dựng).

- Cơ quan trình duyệt: UBND cấp huyện (Sau khi đã tiến hành các bước theo quy định như: lấy ý kiến của nhân dân trong xã, các phòng, ban chuyên môn của UBND cấp huyện và được Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thông qua bằng Nghị quyết...).

- Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới do UBND tỉnh thành lập.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kon Tum.

* Ưu và nhược điểm của phương án:

- Ưu điểm: Thống nhất trong công tác trình, thẩm định và phê duyệt.

- Nhược điểm: Cơ quan trình, thẩm định, phê duyệt không thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13.

Sở Xây dựng báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT;
- Lưu VT, PQH.tcthien.

KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 124/SXD-QH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu124/SXD-QH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2012
Ngày hiệu lực27/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 124/SXD-QH

Lược đồ Công văn 124/SXD-QH quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã thuộc khu vực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 124/SXD-QH quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã thuộc khu vực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu124/SXD-QH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýPhan Thanh Quang
        Ngày ban hành27/03/2012
        Ngày hiệu lực27/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 124/SXD-QH quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã thuộc khu vực

           Lịch sử hiệu lực Công văn 124/SXD-QH quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã thuộc khu vực

           • 27/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực