Công văn 1240/TCHQ-TXNK

Công văn 1240/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1240/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản x


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được của dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 427/HQQNg-NV ngày 9/4/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở áp dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, tiếp theo công văn số 2826/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 này là khoản 1 Điều 17 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, công văn số 7372/BKHĐT-KTCN ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ban hành Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP nay là Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, bao gồm Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu nêu tại khoản 12 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP nay là khoản 11 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Theo đó đối tượng miễn thuế thuộc khoản nào được quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP nay là Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì đối chiếu với Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được tương ứng với khoản đó để xử lý miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ngãi được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục KTSTQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1240/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1240/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1240/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản x


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1240/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản x
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1240/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành14/03/2012
        Ngày hiệu lực14/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1240/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản x

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1240/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản x

            • 14/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực