Công văn 12407/BTC-QLCS

Công văn 12407/BTC-QLCS năm 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12407/BTC-QLCS 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12407/BTC-QLCS
V/v xử lý tài sản bán đấu giá công khai

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 2181/HQHCM-CBLXL ngày 13/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý tài sản bán đấu giá công khai; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 52 Luật Đấu giá năm 2016 quy định các trường hợp đấu giá không thành; đồng thời quy định việc xử lý tài sản đấu giá không thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc đấu giá lại theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.

- Tại Khoản 5 Điều 4, Khoản 3 Điều 13, Khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định:

“Điều 4. Phân loại tài sản công

5. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật bao gồm: tài sản bị tịch thu;...

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

3. Quy định chi tiết về: ...; xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành;...

Điều 106. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

1. Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật bao gồm:

a) Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

b) Vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự.”

- Tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ đã quy định việc xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành.

Căn cứ quy định trên, trường hợp tài sản bị tịch thu đã thực hiện đấu giá theo đúng quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016 mà đấu giá không thành thì việc xử lý trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
La Văn Thịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12407/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12407/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2018
Ngày hiệu lực09/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12407/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 12407/BTC-QLCS 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12407/BTC-QLCS 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12407/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLa Văn Thịnh
        Ngày ban hành09/10/2018
        Ngày hiệu lực09/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 12407/BTC-QLCS 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai

            Lịch sử hiệu lực Công văn 12407/BTC-QLCS 2018 xử lý tài sản bán đấu giá công khai

            • 09/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực