Công văn 12414/BTC-HCSN

Công văn 12414/BTC-HCSN về kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12414/BTC-HCSN kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2014


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12414/BTC-HCSN
V/v kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 7/7/2014 của Văn phòng Chính phủ; trong đó giao Bộ Tài chính chỉ đạo các Sở Tài chính phân bổ cấp nguồn kinh phí an toàn giao thông năm 2014 để triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương theo đúng Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Đối với kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 7/10/2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp; Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2014; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 quy định về tổ chức thực hiện dự toán năm 2014; công văn số 428/BTC-NSNN ngày 9/1/2014 về việc thu nộp và sử dụng số thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2014 và công văn số 6926/BTC-NSNN ngày 27/5/2014 về việc thực hiện Luật xử phạt vi phạm hành chính.

Vì vậy căn cứ theo các quy định trên, trường hợp cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của địa phương đã lập dự toán kinh phí chi đảm bảo hoạt trật tự an toàn giao thông năm 2014; Sở Tài chính căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí kinh phí.

Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa lập dự toán kinh phí chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014 thì phải báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán để thực hiện. Việc bổ sung dự toán thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn.

Nguồn kinh phí để bố trí và bổ sung cho các cơ quan, đơn vị nêu trên, từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa phần 30% được điều tiết cho ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính và nguồn ngân sách địa phương.

Riêng đối với lực lượng Công an các tỉnh (thành phố) kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bộ Công an đảm bảo.

2. Đối với kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015:

Các cơ quan, đơn vị lập dự toán chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT, UBATGTQG;
- Sở TC các tỉnh, TP;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12414/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12414/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12414/BTC-HCSN kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12414/BTC-HCSN kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12414/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành05/09/2014
        Ngày hiệu lực05/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 12414/BTC-HCSN kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2014

         Lịch sử hiệu lực Công văn 12414/BTC-HCSN kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2014

         • 05/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực