Công văn 1242/TM-XTTM

Công văn số 1242/TM-XTTM ngày 22/03/2004 của Bộ Thương mại về việc khuyến mại sản phẩm

Nội dung toàn văn Công văn 1242/TM-XTTM khuyến mại sản phẩm


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1242/TM-XTTM
V/v khuyến mại sản phẩm

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Phúc đáp công văn số 06/BVL-2004 ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Quý Công ty về việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại cho các sản phẩm của Công ty, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Công ty TNHH Bayer Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mại, với các nội dung sau:

- Tên chương trình khuyến mại:

“Chương trình khuyến mại vụ Hè Thu năm 2004”

- Sản phẩm khuyến mại: Whip S7.5EW; Whip S6.9; Folicur 250 EW; Admire 050 EC; Decis 2.5 EC; Antracol 70WP và Turbo 89OD.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01 tháng 04 năm 2004 đến ngày 20 tháng 09 năm 2004.

- Phạm vi khuyến mại: các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau.

- Hình thức khuyến mại: Cào xác định trúng thưởng; tích luỹ điểm đổi thưởng và quay số xác định trúng thưởng.

- Đối tượng được hưởng khuyến mại: khách hàng theo danh sách đính kèm. Nội dung chi tiết, hình thức và thể lệ tham gia chương trình khuyến mại, cơ cấu giải thưởng như bản phụ lục thể lệ chương trình kèm theo.

2. Công ty có trách nhiệm:

a. Thông báo bằng văn bản về thời gian, hình thức khuyến mại cho các Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện việc khuyến mại.

b. Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

c. Thực hiện đúng quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 1999 của Chính phủ về khuyến mại, Thông tư số 32/1999/NĐ-CP">17/2001/TT-BTM ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến mại.

3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khuyến mại, Công ty báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại về Bộ Thương mại (Cục Xúc tiến Thương mại).

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1242/TM-XTTM

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1242/TM-XTTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/2004
Ngày hiệu lực 22/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1242/TM-XTTM

Lược đồ Công văn 1242/TM-XTTM khuyến mại sản phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1242/TM-XTTM khuyến mại sản phẩm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1242/TM-XTTM
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Lương Văn Tự
Ngày ban hành 22/03/2004
Ngày hiệu lực 22/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1242/TM-XTTM khuyến mại sản phẩm

Lịch sử hiệu lực Công văn 1242/TM-XTTM khuyến mại sản phẩm

  • 22/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực