Công văn 12437/BTC-NSNN

Công văn 12437/BTC-NSNN năm 2014 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nội dung Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ giai đoạn 2014- 2020 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12437/BTC-NSNN 2014 hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ công chức trẻ 2014 2020


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12437/BTC-NSNN
V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ giai đoạn 2014- 2020.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 22/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở các xã giai đoạn 2014 - 2020; để có cơ sở triển khai thực hiện Đề án, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo các nội dung sau:

1. Nội dung chi thực hiện các hoạt động của Đề án:

1.1. Nội dung chi do Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực Đề án) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện, gồm:

a) Điều tra, khảo sát thực trạng và xác định nhu cầu bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức trẻ ở xã;

b) Xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã;

c) Tổ chức tập huấn đội ngũ giảng viên, báo cáo viên;

d) Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trẻ ở xã, gồm: In ấn tài liệu, thuê hội trường, thuê phương tiện đi lại, chi trả thù lao cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; văn phòng phẩm, phương tiện hỗ trợ giảng dạy, chi phí quản lý và công tác phí; hỗ trợ cho cán bộ, công chức trẻ xã tham dự lớp bi dưỡng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động bồi dưỡng;

đ) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương tổ chức bồi dưỡng;

e) Tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án.

1.2. Nội dung chi do địa phương đảm bảo: Chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức trẻ được cấp xã cử đi bồi dưỡng theo chế độ hiện hành.

2. Mức chi

a) Chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, họp, chế độ công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Chi tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã thực hiện theo quy định tại Thông tư s139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

c) Chi điều tra, khảo sát thực trạng và xác định nhu cầu bồi dưỡng đi với cán bộ, công chức trẻ ở xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thng kê.

d) Đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên khác được thực hiện theo các quy định hiện hành và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án

- Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi do Bộ Nội vụ chủ trì được bố trí từ ngân sách Trung ương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác; được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Nội vụ. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch triển khai Đề án, Bộ Nội vụ xây dựng dự toán chi tiết gửi Bộ Tài chính để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Nguồn kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức trẻ được cấp xã cử đi bồi dưỡng do ngân sách địa phương đảm bảo.

4. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Đối với các hoạt động của Đề án do cơ quan chủ trì ký hợp đồng với các cơ quan phối hợp thực hiện một số công việc thì cơ quan chủ trì thực hiện ký hợp đồng với các cơ quan phối hợp. Chứng từ làm căn cứ thanh toán, quyết toán được lưu tại cơ quan chủ trì gồm: hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (kèm theo dự toán chi tiết được cơ quan chủ trì phê duyệt), biên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý hợp đồng, ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan trực tiếp khác. Các chứng từ chi tiêu cụ thể do cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện lưu giữ theo quy định hiện hành. Trường hợp thuê ngoài, thực hiện theo các quy định hiện hành về mua bán, cung cấp dịch vụ.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ HCSN, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12437/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12437/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12437/BTC-NSNN 2014 hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ công chức trẻ 2014 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12437/BTC-NSNN 2014 hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ công chức trẻ 2014 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12437/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành05/09/2014
        Ngày hiệu lực05/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12437/BTC-NSNN 2014 hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ công chức trẻ 2014 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12437/BTC-NSNN 2014 hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ công chức trẻ 2014 2020

           • 05/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực