Công văn 12442/VPCP-PL

Công văn 12442/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Thủ tướng về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12442/VPCP-PL 2017 ý kiến Thủ tướng đề nghị của Ban soạn thảo Luật hành chính công


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12442/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ.

Về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công tại Công văn số 112/BSTDALHCC ngày 06 tháng 11 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, chuyên viên là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật tiếp tục tham gia, hỗ trợ Ban soạn thảo trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án Luật hành chính công; phối hợp, hỗ trợ Ban soạn thảo dự án Luật trong việc tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về các vấn đề có liên quan thuộc nội dung của dự án Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo nghiên cứu, đánh giá kỹ về hệ thống các luật liên quan đến hành chính công, xác định rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật, tránh chồng chéo, trùng lắp với các luật hiện hành, báo cáo Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công, các bộ và cơ quan ngang bộ biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TCCV, Cục KSTT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12442/VPCP-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12442/VPCP-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12442/VPCP-PL 2017 ý kiến Thủ tướng đề nghị của Ban soạn thảo Luật hành chính công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12442/VPCP-PL 2017 ý kiến Thủ tướng đề nghị của Ban soạn thảo Luật hành chính công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12442/VPCP-PL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12442/VPCP-PL 2017 ý kiến Thủ tướng đề nghị của Ban soạn thảo Luật hành chính công

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12442/VPCP-PL 2017 ý kiến Thủ tướng đề nghị của Ban soạn thảo Luật hành chính công

              • 22/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực