Công văn 12474/BTC-QLCS

Công văn 12474/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn vướng mắc khi xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan theo Thông tư 203/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12474/BTC-QLCS vướng mắc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12474/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư s 203/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số cơ quan, doanh nghiệp địa phương đề nghị xác định phạm vi áp dụng giữa Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan của Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận.

Căn cứ Luật Hi quan năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Hiện nay các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính đ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004.

Trong thời gian Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004 chưa được ban hành, Bộ Tài chính dự kiến trả lời các địa phương, đơn vị có liên quan như sau:

- Đối với hàng hóa tồn đọng là thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận ngoài địa bàn hoạt động hải quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004.

- Đối với hàng hóa tồn đọng là thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận thuộc địa bàn hoạt động hải quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của B tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông có ý kiến bằng văn bản về dự kiến nêu trên và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 20/9/2015 để hướng dẫn thực hiện.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12474/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12474/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực08/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12474/BTC-QLCS vướng mắc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12474/BTC-QLCS vướng mắc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12474/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành08/09/2015
        Ngày hiệu lực08/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 12474/BTC-QLCS vướng mắc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

          Lịch sử hiệu lực Công văn 12474/BTC-QLCS vướng mắc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

          • 08/09/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/09/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực