Công văn 1248/TCT-CS

Công văn 1248/TCT-CS xử lý hóa đơn vi phạm trước khi cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1248/TCT-CS xử lý hóa đơn vi phạm trước khi cổ phần hóa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1248/TCT-CS
V/v xử lý hóa đơn vi phạm trước khi cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10684/CT-KTr1 ngày 14/10/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc xử lý hóa đơn vi phạm trước khi cổ phần hóa. Theo công văn trình bày của Cục thuế: Năm 2004 Công ty xây dựng giao thông thủy lợi Bình Dương có mua hàng và đưa vào hạch toán chi phí 02 hóa đơn của Công ty TNHH Phát Định xuất (đơn vị này đã có kết luận của cơ quan CSĐT - CA.TP Hồ Chí Minh là đơn vị được thành lập để mua bán hóa đơn khống theo công văn số 201/CV-PC1 (D9) ngày 21/4/2006). Tháng 7/2006 Công ty này thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bến Tre có công văn đề nghị Cục thuế xử lý vi phạm. Tuy nhiên Công ty không đồng ý ký biên bản vi phạm pháp luật về thuế với lý do hóa đơn vi phạm phát sinh trước khi đơn vị chuyển thành Công ty cổ phần nay đã thay đổi pháp nhân nên cổ đông không đồng ý.

Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 8 Chương I Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần quy định “Công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty nhà nước trước khi cổ phần hóa và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Khoản 3 Điều 55 Chương VI Luật Quản lý thuế: “3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.”

Căn cứ quy định trên: Công ty cổ phần được cổ phần hóa từ Công ty xây dựng giao thông thủy lợi Bình Dương (là doanh nghiệp nhà nước) phải kế thừa quyền và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần. Vì vậy trường hợp trong năm 2004 Công ty xây dựng giao thông thủy lợi Bình Dương sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là hành vi trốn thuế, gian lận thuế nhưng trước khi cổ phần hóa hành vi chưa bị phát hiện thì sau khi cổ phần hóa, nếu hành vi bị phát hiện và vẫn trong thời hiệu xử phạt thì Công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm.   

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC) ;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1248/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1248/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2010
Ngày hiệu lực16/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1248/TCT-CS xử lý hóa đơn vi phạm trước khi cổ phần hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1248/TCT-CS xử lý hóa đơn vi phạm trước khi cổ phần hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1248/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành16/04/2010
        Ngày hiệu lực16/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1248/TCT-CS xử lý hóa đơn vi phạm trước khi cổ phần hóa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1248/TCT-CS xử lý hóa đơn vi phạm trước khi cổ phần hóa

           • 16/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực