Công văn 1248/TTg-QHQT

Công văn số 1248/TTg-QHQT về việc dự án "Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp - giai đoạn 2" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1248/TTg-QHQT dự án "Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp - giai đoạn 2"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1248/TTg-QHQT
V/v dự án "Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp - giai đoạn 2".

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5315/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 7 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:  

1. Phê duyệt danh mục dự án "Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp - giai đoạn 2" do Cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECI) viện trợ không hoàn lại trị giá 540.560 Euro. Vốn đối ứng do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Viện.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chủ dự án hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơ quan thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo qui định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

3. Cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký thư xác nhận tiếp nhận khoản viện trợ của AECI theo qui định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,  Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1248/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1248/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2008
Ngày hiệu lực04/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1248/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1248/TTg-QHQT dự án "Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp - giai đoạn 2"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1248/TTg-QHQT dự án "Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp - giai đoạn 2"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1248/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành04/08/2008
        Ngày hiệu lực04/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1248/TTg-QHQT dự án "Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp - giai đoạn 2"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1248/TTg-QHQT dự án "Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp - giai đoạn 2"

              • 04/08/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/08/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực