Công văn 12488/BTC-QLCS

Công văn 12488/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện thông tư 203/2014/TT-BTC về xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12488/BTC-QLCS vướng mắc thực hiện 203/2014/TT-BTC xử lý hàng hóa tồn đọng hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12488/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện thông tư số 203/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số cơ quan, doanh nghiệp về vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nội dung cấp thông tin về danh sách vận đơn quá 90 ngày của người vận chuyển: Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 quy định: “1. Người vận chuyển có trách nhiệm cung cấp thông tin về danh sách vận đơn quá 90 ngày,…….. Đtạo thuận lợi cho người vận chuyển cung cấp thông tin về danh sách vận đơn quá 90 ngày, đề nghị Cục Hi quan hưng dn người vận chuyn thực hiện theo mu đính kèm.

2. Về thời hạn thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng (tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 203/2014/TT-BTC) đối vi các tài sản có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra, xác minh, xác định thực tế hàng hóa tồn đọng (tại Điều 7 Thông tư 203/2014/TT-BTC): Đối với hàng hóa tồn đọng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng qua kim tra, xác minh phát hiện hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu thì thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC được xác định từ ngày Chi cục Hải quan niêm phong hàng hóa và giao cho doanh nghiệp quản lý hàng hóa tồn đọng bảo quản.

3. Đối với các trường hợp hàng hóa tồn đọng thuộc danh mục quản lý chuyên ngành (quần áo, điện thoại, rượu...), khi thành lập Hội đng xử lý phải mi đi din có thm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành làm thành viên Hội đồng. Thành viên Hội đồng có trình độ chuyên môn này sẽ chịu trách nhiệm về việc kiểm tra chuyên ngành khi xử lý tài sản; đảm bảo tuân thủ được pháp luật Hải quan về kiểm tra chuyên ngành, đồng thời giảm bớt quy trình, thủ tục trong thực tế thực hiện.

4. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 203/2014/TT-BTC: “...Riêng đối với hàng hóa gây ô nhim môi trường, chủ hàng, chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyn có trách nhiệm vận chuyn hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp không xác định được chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền, Hội đồng xử lý phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tiêu hủy”.

Trường hp chủ hàng, chủ phương tiện vận tải, người điều khin phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền không thực hiện vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đnghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
STài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 


TÊN DOANH NGHIỆP VẬN CHUYỂN
-----------------------

 

 

MU CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG TỒN ĐỌNG

Về các vn đơn quá 90 ngày, k t ngày hàng đến ca khu nhp chưa có ngưi nhn ti …………..
(Theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC)
(Kỳ báo cáo: Quý……..năm……….)

Kính gửi: Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi .....

 

TT

Tên hàng

Số lượng, trọng lượng

S, loại cont/số seal

Ngưi gửi, địa chỉ

Người nhận, địa ch

S/ngày vận đơn

Tên PTVT/ngày nhập cảnh

Vị trí, địa điểm lưu giữ hàng

Phân loại tồn đọng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:

- Cục Hải quan…
- Chi cục Hải quan (quản lý kho)…

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Ô số (9) ghi rõ: Hàng hóa từ bỏ; quá thời hạn khai hải quan; hàng hóa thu gom không người nhận; hàng hóa ngoài vận đơn, bản khai.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12488/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12488/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực08/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12488/BTC-QLCS vướng mắc thực hiện 203/2014/TT-BTC xử lý hàng hóa tồn đọng hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12488/BTC-QLCS vướng mắc thực hiện 203/2014/TT-BTC xử lý hàng hóa tồn đọng hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12488/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành08/09/2015
        Ngày hiệu lực08/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12488/BTC-QLCS vướng mắc thực hiện 203/2014/TT-BTC xử lý hàng hóa tồn đọng hải quan

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12488/BTC-QLCS vướng mắc thực hiện 203/2014/TT-BTC xử lý hàng hóa tồn đọng hải quan

             • 08/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực