Công văn 1249/GSQL-GQ1

Công văn 1249/GSQL-GQ1 năm 2014 về hồ sơ lâm sản xuất khẩu đồ gỗ cao cấp có nguồn gốc nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1249/GSQL-GQ1 năm 2014 hồ sơ lâm sản xuất khẩu đồ gỗ cao cấp nguồn gốc nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/GSQL-GQ1
V/v hồ sơ lâm sản xuất khẩu đồ gỗ cao cấp có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan gặp vướng mắc đối với hồ sơ lâm sản hợp pháp khi xuất khẩu sản phẩm là đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu, về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với quý Cục như sau:

Tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quy định cụ thể về lâm sản chưa qua chế biến nhưng chưa có quy định về lâm sản sau chế biến. Tuy nhiên, tại Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT dẫn trên có quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp đối với lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu.

Như vậy, các sản phẩm là đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp có phải là lâm sản sau chế biến hay không và khi xuất khẩu các sản phẩm này thì ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có cần phải đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT dẫn trên hay không.

Để có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất đối với hồ sơ xuất khẩu các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu, đề nghị quý Cục có ý kiến trả lời đối với vướng mắc nêu trên trước ngày 22/9/2014.

Cảm ơn sự phối hợp của quý Cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Bình Dương (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1249/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1249/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2014
Ngày hiệu lực18/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1249/GSQL-GQ1 năm 2014 hồ sơ lâm sản xuất khẩu đồ gỗ cao cấp nguồn gốc nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1249/GSQL-GQ1 năm 2014 hồ sơ lâm sản xuất khẩu đồ gỗ cao cấp nguồn gốc nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1249/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành18/09/2014
        Ngày hiệu lực18/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1249/GSQL-GQ1 năm 2014 hồ sơ lâm sản xuất khẩu đồ gỗ cao cấp nguồn gốc nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1249/GSQL-GQ1 năm 2014 hồ sơ lâm sản xuất khẩu đồ gỗ cao cấp nguồn gốc nhập khẩu

             • 18/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực