Công văn 125/UBND-KTN

Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125/UBND-KTN
Về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bình Định, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 22/SXD-QLXD ngày 09/01/2012 về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho áp dụng hệ số điều chỉnh giá nhân công và máy thi công để làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định, như sau:

STT

Loại đơn giá áp dụng tính dự toán xây dựng công trình

KNC

Các huyện,
 thị xã An Nhơn

Thành phố Quy Nhơn

1

Đơn giá xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát

4,714

5,143

2

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị

3,667

4,000

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: XD, TP, TC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT, TP, GTVT;
- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K14.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 125/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu125/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2013
Ngày hiệu lực15/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công Bình Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu125/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành15/01/2013
        Ngày hiệu lực15/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công Bình Định

             • 15/01/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/01/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực