Công văn 1250/BKHCNMT-KH

Công văn số 1250/BKHCNMT-KH ngày 13/05/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc thông báo tiếp tục triển khai tuyển chọn đề tài, dự án KH&CN năm 2002

Nội dung toàn văn Công văn 1250/BKHCNMT-KH thông báo triển khai tuyển chọn đề tài, dự án KH


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1250/BKHCNMT-KH
V/v: Thông báo tiếp tục triển khai tuyển chọn đề tài, dự án KH & CN năm 2002

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Tổng cục, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Các Tổng Công ty 91

 

Tại Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2002 về việc Phê duyệt phương án, mục tiêu, nhiệm vụ  khoa học và công nghệ chủ yếu và danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 - 2005. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai và tổ chức thực hiện việc xây dựng và bố trí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào kế hoạch. Năm 2001 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì 164 đề tài thuộc 10 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước.

Để tiếp tục tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm mới cấp Nhà nước trong và ngoài Chương trình và bố trí vào kế hoạch năm 2002. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin thông báo cho các Bộ, Tổng cục, cơ quan thuộc Chính phủ và các Tổng Công ty 91 (sau đây gọi tắt là các Bộ) về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo yêu cầu của Quyết định số 15/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành: "Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005" và Quyết định số 42/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 18 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành: "Quy định tạm thời về việc phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005"; Quyết định số 09/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành: " Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước giao đoạn 2001 - 2005"

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành (có trong các Quyết định nêu trên).

3. Kế hoạch thực hiện:

- Trước 15 tháng 5 năm 2002: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về Danh mục đề tài, dự án trong và ngoài Chương trình được đưa ra để tuyển chọn. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 16 giờ 03 ngày 01 tháng 7 năm 2002. Hồ sơ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).  Các Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu công văn đến của Bưu điện Hà Nội vào ngày 01 tháng 7 năm 2002.

- Trong tháng 7 năm 2002: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tổ chức các Hội đồng tuyển chọn, tổng hợp và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kết quả tuyển chọn, thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí và bố trí bổ sung kế hoạch năm 2002.

Mọi thông tin chi tiết có thể xem trên Báo Khoa học và Phát triển số 20 từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5 năm 2002, mang thông tin KCM-NET (http://www.moste.gov.vn/) và mạng thông tin khoa học và công nghệ (http://www.vista.gov.vn/) của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Nơi nhận Hồ sơ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị các Bộ sớm thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn theo quy định nói trên cho các đơn vị trực thuộc để đăng ký tham gia tuyển chọn. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường rất mong được sự hợp tác của các Bộ để công việc trên được triển khai thuận lợi và có kết quả.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bùi Mạnh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1250/BKHCNMT-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1250/BKHCNMT-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2002
Ngày hiệu lực13/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1250/BKHCNMT-KH

Lược đồ Công văn 1250/BKHCNMT-KH thông báo triển khai tuyển chọn đề tài, dự án KH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1250/BKHCNMT-KH thông báo triển khai tuyển chọn đề tài, dự án KH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1250/BKHCNMT-KH
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Bùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành13/05/2002
        Ngày hiệu lực13/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1250/BKHCNMT-KH thông báo triển khai tuyển chọn đề tài, dự án KH

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1250/BKHCNMT-KH thông báo triển khai tuyển chọn đề tài, dự án KH

           • 13/05/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực