Công văn 1250/GSQL-GQ3

Công văn 1250/GSQL-GQ3 năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập dự hội chợ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1250/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập dự hội chợ 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1250/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập dự hội chợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 1363/HQHG-NV ngày 06/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 5, Điều 25 và Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì trường hợp doanh nghiệp nước ngoài (không hiện diện tại Việt Nam) có hàng hóa tham dự Hội chợ tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục hải quan (khai báo hải quan theo phương thức điện tử) thông qua Đại lý làm thủ tục hải quan.

- Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang có văn bản gửi Trung tâm khuyến công xúc tiến công thương tỉnh Hà Giang để thông báo doanh nghiệp nước ngoài có hàng hóa tham dự Hội chợ thương mại Quc tế Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại tỉnh Hà Giang vào tháng 11/2015 phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua Đại lý làm thủ tục hải quan theo đúng các quy định nêu trên (việc thực hiện thủ tục khai báo hải quan được thực hiện thông qua hệ thng điện tử nên Đại lý làm thủ tục hải quan không nht thiết phải hiện diện trên địa bàn tỉnh Hà Giang).

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 1250/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1250/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2015
Ngày hiệu lực14/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1250/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập dự hội chợ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1250/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập dự hội chợ 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1250/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành14/10/2015
        Ngày hiệu lực14/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1250/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập dự hội chợ 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1250/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập dự hội chợ 2015

            • 14/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực