Công văn 12502/BTC-ĐT

Công văn 12502/BTC-ĐT năm 2020 về báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/06/2020 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12502/BTC-ĐT 2020 báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12502/BTC-ĐT
V/v báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6/2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Bộ Tài chính báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6/2020, cụ thể như sau:

1. Biểu giải ngân chi tiết vốn ngân sách trung ương (không bao gồm: (i) nguồn vốn cấp bù lãi suất của các ngân hàng; (ii) nguồn vốn cấp thẳng không thanh toán qua KBNN của các dự án, công trình bí mật Nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và (iii) vốn Chương trình mục tiêu quốc gia): Phụ lục số 01A, 01B kèm theo.

2. Biểu giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Phụ lục số 02 kèm theo

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- KBNN;
- Cục QLN và TCĐN;
- Vụ: I, NSNN, TCNH;
- Cục TH và TKTC (để đăng tải lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, ĐT ( b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12502/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12502/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2020
Ngày hiệu lực09/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtHôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12502/BTC-ĐT 2020 báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12502/BTC-ĐT 2020 báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12502/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTạ Anh Tuấn
        Ngày ban hành09/10/2020
        Ngày hiệu lực09/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtHôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12502/BTC-ĐT 2020 báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12502/BTC-ĐT 2020 báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách

             • 09/10/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/10/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực