Công văn 12507/VPCP-QHĐP

Công văn 12507/VPCP-QHĐP năm 2017 báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12507/VPCP-QHĐP 2017 thẩm định đánh giá môi trường chiến lược của tỉnh Yên Bái


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12507/VPCP-QHĐP
V/v báo cáo kết quả thẩm định ĐMC của tỉnh Yên Bái.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 5947/BTNMT-TCMT ngày 03 tháng 11 năm 2017 về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo nêu trên về kết quả thẩm định đánh giá môi trường chiến lược của "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"; trên cơ sở đó, Tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh điều chỉnh Quy hoạch theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ, cục: KTTH, KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12507/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12507/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12507/VPCP-QHĐP 2017 thẩm định đánh giá môi trường chiến lược của tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12507/VPCP-QHĐP 2017 thẩm định đánh giá môi trường chiến lược của tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12507/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12507/VPCP-QHĐP 2017 thẩm định đánh giá môi trường chiến lược của tỉnh Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12507/VPCP-QHĐP 2017 thẩm định đánh giá môi trường chiến lược của tỉnh Yên Bái

              • 23/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực