Công văn 1251/TTg-KGVX

Công văn 1251/TTg-KGVX phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1251/TTg-KGVX phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1251/TTg-KGVX
V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011 - 2015.

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 1831/TTr-BTTTT ngày 14 tháng 6 năm 2010 về việc đề xuất thẩm quyền phê duyệt các Kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 của các cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng và chủ trì tổ chức thẩm định Kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Ủy quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 của cơ quan mình sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thuộc tính Công văn 1251/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1251/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2010
Ngày hiệu lực22/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1251/TTg-KGVX phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1251/TTg-KGVX phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1251/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành22/07/2010
        Ngày hiệu lực22/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1251/TTg-KGVX phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1251/TTg-KGVX phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

              • 22/07/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/07/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực