Công văn 1253/BBCVT-VT

Công văn số 1253/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính viễn thông về việc cung cấp thông tin

Nội dung toàn văn Công văn 1253/BBCVT-VT cung cấp thông tin


BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1253/BBCVT-VT
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Các Sở Bưu Chính Viễn Thông

Để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước tại địa phương, đặc biệt là đợt kiểm tra diện rộng hoạt động của các đại lý Internet công cộng theo công văn số 1035/BBCVT-Ttra ngày 31/5/2006 của Bộ Bưu chính viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông xin kính chuyển các Sở Bưu chính Viễn thông một số thông tin liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước tính đến ngày 28/6/2006 như sau:

1. Danh sách và các thông tin liên quan của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đã được chính thức cung cấp dịch vụ;

2. Quy chế quản lý đại lý Internet và Hợp đồng mẫu của các doanh nghiệp đã báo cáo Bộ Bưu chính Viễn thông (VNPT và Viettel);

3. Về ngăn chặn các trang thông tin trên Internet (trang Web) do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấm truy cập: Hiện nay việc ngăn chặn các trang Web này được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 71/2004/QĐ/BCA (A11) ngày 29/1/2004 về ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam, theo đó các ISP, OSP, ICP và ISP dùng riêng phải xây dựng hệ thống bước tường lửa để ngăn chặn những thông tin bị cấm theo quy định của pháp luật. Tính đến thờ điểm hiện nay mới chỉ có Bộ công an (Tổng cục An ninh) đưa ra danh sách các trang thông tin bị cấm. Đề nghị các Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với Công an tỉnh để cập nhật danh sách từ Tổng cục An ninh - Bộ Công an.

Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ sớm đưa danh sách nêu tại Điểm 1 và 2 nêu trên lên trang Web của Bộ và sẽ thường xuyên cập nhật thông tin lên đó. Đề nghị các Sở Bưu chính Viễn thông thường xuyên theo dõi trên trang Web của Bộ để cập nhật thông tin.

Trân trọng kính chào.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
Lê Thị Ngọc Mơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1253/BBCVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1253/BBCVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2005
Ngày hiệu lực29/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1253/BBCVT-VT

Lược đồ Công văn 1253/BBCVT-VT cung cấp thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1253/BBCVT-VT cung cấp thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1253/BBCVT-VT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Lê Thị Ngọc Mơ
        Ngày ban hành29/06/2005
        Ngày hiệu lực29/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1253/BBCVT-VT cung cấp thông tin

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1253/BBCVT-VT cung cấp thông tin

           • 29/06/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực