Công văn 1253/BNN-KH

Công văn 1253/BNN-KH sử dụng vốn dự phòng dự án đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1253/BNN-KH sử dụng vốn dự phòng dự án đầu tư


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/BNN-KH
V/v: sử dụng vốn dự phòng dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bệnh viện khu vực chè Sông Lô;
- Bệnh viện khu vực chè Trần Phú

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 01/TTr-BV ngày 20/01/2011 của Bệnh viện khu vực chè sông Lô và Tờ trình số 01/TTr-BV ngày 10/02/2011 của Bệnh viện khu vực chè Trần Phú xin sử dụng vốn dự phòng và vốn dư sau đấu thầu của các dự án xử lý chất thải y tế, Bộ có ý kiến như sau:

- Đồng ý cho phép Bệnh viện khu vực chè sông Lô và Bệnh viện khu vực chè Trần Phú sử dụng vốn dự phòng và vốn dư sau đấu thầu của các dự án xử lý chất thải y tế, được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 2377/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 và Quyết định số 2378/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 để thực hiện các hạng mục: lập đề án bảo vệ môi trường, một số hạng mục sửa chữa cải tạo như trong Tờ trình của các Bệnh viện.

- Yêu cầu các Bệnh viện triển khai các công việc tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được duyệt và hoàn thành dự án trong năm 2011.

Bộ thông báo để Bệnh viện khu vực chè Sông Lô, Bệnh viện khu vực chè Trần Phú biết chủ trương và tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Hoàng Văn Thắng (b/c);
- Cục QLXDCT (p/h);
- Vụ Tài chính;
- Trung tâm y tế lao động;
- Lưu: VT, KH (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1253/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1253/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2011
Ngày hiệu lực02/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1253/BNN-KH sử dụng vốn dự phòng dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1253/BNN-KH sử dụng vốn dự phòng dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1253/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrang Hiếu Dũng
        Ngày ban hành02/03/2011
        Ngày hiệu lực02/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1253/BNN-KH sử dụng vốn dự phòng dự án đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1253/BNN-KH sử dụng vốn dự phòng dự án đầu tư

              • 02/03/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/03/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực