Công văn 1253/TCHQ-TXNK

Công văn 1253/TCHQ-TXNK vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1253/TCHQ-TXNK vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Thương mại Hà Nội;
(Số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 1477/HQHN-TXNK ngày 16/8/2011, công văn số 2309/HQHN-TXNK ngày 22/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và công văn số 17/TCT-TTMT ngày 08/2/2012 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội về việc vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp đối với các hàng hóa có đơn giá vượt quá tiêu chuẩn hành lý miễn thuế trước đây nhập khẩu để bán cho đối tượng nhập cảnh nhưng từ ngày 01/7/2009 chuyển sang bán cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế, Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 24/2009/QĐ-TTg">120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính, trường hợp các thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế nhập khẩu hành hóa để bán tại cửa hàng miễn thuế cho đối tượng người nhập cảnh đã nộp thuế đối với phần giá trị vượt trên 5 triệu đồng trước khi Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 24/2009/QĐ-TTg">120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực, nay số hàng hóa này được chuyển sang bán cho đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao thì được xem xét hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

Để xem xét xử lý hoàn thuế theo đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ hải quan, thực tế lượng hàng hóa trước đây nhập khẩu để bán cho khách nhập cảnh nhưng từ ngày 01/7/2009 chuyển sang bán cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao và các chứng từ bán hàng của cửa hàng miễn thuế cho đối tượng ngoại giao để xác định thực tế hàng hóa đã bán và việc thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế cho đối tượng nhập cảnh đã nộp thuế đối với phần giá trị vượt trên 5 triệu đồng và thực tế đã chuyển giao đồng thời bán hết cho đúng đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao thì thực hiện hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đã nộp đối với phần giá trị hàng hóa vượt trên 5 triệu đồng. Trường hợp không đủ cơ sở xác định thì không thực hiện hoàn trả lại tiền thuế. Đồng thời, yêu cầu các thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các khai báo và hồ sơ, tài liệu do đơn vị cung cấp.

Hồ sơ, thủ tục xử lý đối với số tiền thuế nộp thừa được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, đồng thời doanh nghiệp còn phải cung cấp hóa đơn bán hàng, Văn bản ủy quyền mua hàng (đối với trường hợp mua hàng theo ủy quyền), Giấy phép của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (đối với mặt hàng là ô tô, xe gắn máy).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1253/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1253/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/03/2012
Ngày hiệu lực 14/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1253/TCHQ-TXNK vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1253/TCHQ-TXNK vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp hàng hóa nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1253/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 14/03/2012
Ngày hiệu lực 14/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1253/TCHQ-TXNK vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp hàng hóa nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1253/TCHQ-TXNK vướng mắc xử lý tiền thuế đã nộp hàng hóa nhập khẩu

  • 14/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực