Công văn 1253/TCMT-QLCT&CTMT

Công văn 1253/TCMT-QLCT&CTMT năm 2013 chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại do Tổng cục Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1253/TCMT-QLCT&CTMT 2013 chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TCMT-QLCT&CTMT
V/v chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH WRC Việt Nam

Theo nội dung “Hồ sơ đăng ký vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH) xuyên biên giới” ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Công văn ngày 17 tháng 7 năm 2013 về việc bổ sung đơn vị vận chuyển nội địa của quý Công ty; căn cứ các quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 quy định về quản lý CTNH, văn bản chấp thuận của quốc gia nhập khẩu (Cộng hòa liên bang Đức) và bốn quốc gia quá cảnh (Hồng Kông, Singapore, Ai Cập và Hà Lan), Tng cục Môi trường vi tư cách cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại Việt Nam chấp thuận việc xuất khẩu CTNH với những thông tin và điều kiện cụ thể như sau:

1. Tên và mã CTNH:

- Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý, gia công kim loi (Mã CTNH: 07 01 05, mã Basel: A1050);

- Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp khác (Mã CTNH: 12 06 06, mã Basel: A1050).

2. Lý do xuất khẩu; Tái chế/thu hồi các thành phần kim loại trong bùn thải tại nhà máy của Công ty World Resources Gmbh ở Cộng hòa liên bang Đức

3. Nhà xuất khẩu đại diện:

Công ty TNHH WRC Việt Nam

Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.39307232          Fax: 84.8.39307233

Người đại diện: Bà Nguyễn Ngọc Đài - Tổng Giám đốc

4. Đơn vị xử lý ở nước ngoài:

Công ty World Resources Gmbh

Địa ch: Industriestrasse 7, 04808 Wurzen, Cộng hòa liên bang Đức

Điện thoại: 84.49.342590460       Fax: 84.49.3425904699

Người đại diện: Ông Hans Peter Korte - Giám đốc kinh doanh

5. Đơn vị thực hiện việc vận chuyển trong nội địa:

a) Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Bình Minh

Địa chỉ: 666 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04.36521388 Fax: 04.38779338

b) Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành (chỉ vận chuyển các mã bùn thải đã nêu tại mục 1 từ Công ty Flexcom Việt Nam, Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh)

Địa chỉ: Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.6265063           Fax: 0241.6265063

c) Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường và Xử lý chất thải Hà Lan

Địa chỉ: 774 Hưng Phú, phường 10, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.6264 8130            Fax: 08.6264 8135

d) Công ty Cổ phần Đầu tư và Tiếp vận Mê Kông

Địa chỉ: 232 - 234 Huỳnh Tn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp. H Chí Minh

Điện thoại: 08.62608999 Fax: 08.62621241

6. Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới:

a) Cosco Group

- Chi nhánh Cosco Group tại Hà Nội

Địa chỉ: 8 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.7343858 Fax: 04.7342512

- Chi nhánh Cosco Group tại Hải Phòng

Địa chỉ: Tầng 5, số 3 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 31.3552779 Fax: 31.3552776

- Chi nhánh Cosco Group tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa ch: 6A Hồ Xuân Hương, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39302288           Fax: 08.39307268

b) NYK Container Line Ltd.

- Chi nhánh NYK Container Line Ltd. tại Hà Nội

Địa ch: Lầu 8, phòng 805 Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, quận Cầu Giy, Tp. Hà Nội

Tel: 04.37684637           Fax: 04.37684638

- Chi nhánh NYK Container Line Ltd. tại Hải Phòng

Địa ch: Lầu 8, phòng A Tòa nhà Harbour View, 4 Trần Phú, Tp.Hải Phòng.

Tel: 31.3552335/6          Fax: 31.3552337

- Chi nhánh NYK Container Line Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà Saigon Riverside, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.38235616           Fax: 08.38235614

c) Mitsui O.S.K. Lines

Địa chỉ: Sun Wah Tower, lầu 10, phòng 1003, 115 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: 84-8-821-9219

Fax: 84-8-821-9317

7. Quốc gia quá cảnh: Hong Kong, Singapore, Ai Cập và Hà Lan.

8. Quốc gia nhập khẩu: Cộng hòa liên bang Đức.

9. Số lần xuất khẩu: 40 chuyến.

10. Thời gian được phép xuất khẩu: Từ ngày 12 tháng 8 năm 2013 đến ngày 02 tháng 5 năm 2014.

11. Dự kiến về ngày xut cảng, thời gian vận chuyển và hành trình dự kiến.

- Thời gian dự kiến xuất cảng: Chuyến đầu tiên vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Chuyến cuối cùng vào ngày 02 tháng 5 năm 2014.

- Thời gian vận chuyển: 25-28 ngày/chuyến.

- Hành trình dự kiến:

+ Miền Bắc: Chủ nguồn thải/Kho lưu giữ CTNH của Chủ hành nghề quản lý CTNH - Cảng Hải Phòng (Việt Nam) - Hồng Kông - Singapore - Kênh Suez/Pord Said (Ai Cập) - Rotterdam (Hà Lan) - Hamburg/Bremerhaven (Đức) - Nhà máy của Công ty World Resources Gmbh.

+ Miền Nam: Chủ nguồn thải - Cảng Cát Lái/ICD Phước Long (Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam) - Singapore - Kênh Suez/Pord Said (Ai Cập) - Hamburg/Bremerhaven (Đức) - Nhà máy của Công ty World Resources Gmbh.

12. Phương tiện vận chuyển:

- Phương tiện vận chuyển tại Việt Nam: Các phương tiện vận chuyển CTNH đã được cấp phép của các đơn vị có danh sách nêu tại mục 5.

- Phương tiện vận chuyển đường biển: Tàu biển của các hãng vận chuyển NYK Line, Cosco, Mitsui O.S.K. Lines.

- Phương tiện vận chuyển tại Cộng hòa liên bang Đức: Tàu hỏa.

13. Thông tin về bảo hiểm cho từng lô hàng: Bảo hiểm đã được mua và chứng nhận bởi Cushman Insurance Agency, Inc.

14. Mô tả tính chất của loại CTNH: Có tính độc và độc sinh thái.

15. Loại bao bì: Bao bì PP (95 cm x 95 cm x 100 cm) sức chứa 1 tấn, dạng mềm có 2 lớp, lớp bên ngoài làm từ sợi polypropylene, lớp bên trong làm từ nhựa để chống thấm, chống rò r. Mặt trên cùng bao bì có nắp đậy và dây buộc. Bao được thiết kế hình vuông, có 4 quai chắc chắn để nâng nhc và có quai dùng để buộc kín bao khi hoàn tất việc bốc dỡ bùn thải vào bao.

16. Số lượng: 800.000 kg.

17. Quá trình phát sinh CTNH: Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý, che phủ bmặt, gia công kim loại và từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp.

18. Phương pháp xử lý ở nước ngoài: Xử lý thu hồi kim loại.

Việc xuất khẩu CTNH nêu trên phải được thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư s12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó có việc sử dụng Chứng từ CTNH theo Phụ lục 3 và việc lập hồ sơ vận chuyển cho từng chuyến xuất khẩu theo Phụ lục 5 ca Thông tư s 12/2011/TT-BTNMT.

Tng cục Môi trường thông báo để quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- C49;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;
- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh;
- Sở TN&MT Tp. Hải Phòng;
- Sở TN&MT Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, QLCT&CTMT, N.Tr.10.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1253/TCMT-QLCT&CTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1253/TCMT-QLCT&CTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2013
Ngày hiệu lực01/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1253/TCMT-QLCT&CTMT 2013 chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1253/TCMT-QLCT&CTMT 2013 chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1253/TCMT-QLCT&CTMT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Môi trường
        Người kýBùi Cách Tuyến
        Ngày ban hành01/08/2013
        Ngày hiệu lực01/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1253/TCMT-QLCT&CTMT 2013 chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1253/TCMT-QLCT&CTMT 2013 chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại

             • 01/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực