Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 triển khai Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 triển khai 59/2012/NĐ-CP tình hình thi hành pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v: triển khai Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 23/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Nghị định số 59/2012/NĐ-CP được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu thu được một số kết quả quan trọng trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước. Sau gần 03 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn của công tác theo dõi thi hành pháp luật, nhất là trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 đặt ra những yêu cầu mới trong cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Để đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cũng như những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và những định hướng lớn nhằm hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật phù hợp với tinh thần và quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, tổ chức triển khai hoạt động sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (ban hành kèm theo Quyết định số 722/QĐ-BTP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) được gửi kèm theo công văn này và gửi Báo cáo kết quả sơ kết về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 8 năm 2015 để tổng hợp.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, ngành, địa phương./.

(Trong trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Bộ, ngành, địa phương cử cán bộ liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Ngân - chuyên viên Phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, điện thoại: 04.62739790-0974.440.436).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành (để tham mưu);
- Sở TP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để tham mưu);
- Các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước (để thực hiện);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2015
Ngày hiệu lực17/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lược đồ Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 triển khai 59/2012/NĐ-CP tình hình thi hành pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 triển khai 59/2012/NĐ-CP tình hình thi hành pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành17/04/2015
        Ngày hiệu lực17/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 triển khai 59/2012/NĐ-CP tình hình thi hành pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 triển khai 59/2012/NĐ-CP tình hình thi hành pháp luật

           • 17/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực