Công văn 12550/VPCP-KTTH

Công văn 12550/VPCP-KTTH năm 2017 về kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12550/VPCP-KTTH 2017 thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12550/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng NSTW

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11093/BTC-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9328/BKHĐT-TH ngày 10 tháng 11 năm 2017) về việc kéo dài thời gian thực hiện nguồn dự phòng ngân sách trung ương không giải ngân hết trong năm 2016 của các địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xử lý ý kiến của các địa phương và ý kiến của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời gian thực hiện nguồn dự phòng ngân sách trung ương chưa giải ngân hết trong năm 2016 của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
- UBND các tỉnh: Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Trà Vinh; các Vụ: CN, NC, NN, TKBT, TH, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12550/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12550/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12550/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 12550/VPCP-KTTH 2017 thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12550/VPCP-KTTH 2017 thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12550/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12550/VPCP-KTTH 2017 thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12550/VPCP-KTTH 2017 thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương

              • 23/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực