Công văn 1256TM/TTTN

Công văn số 1256 TM/TTTN ngày 22/03/2004 của Bộ Thương mại về việc kinh doanh rượu

Nội dung toàn văn Công văn 1256 TM/TTTN kinh doanh rượu


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1256 TM/TTTN
V/v kinh doanh rượu

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam

Trả lời công văn số 02/04/CV ngày 15 tháng 3 năm 2004 “Về việc xin phép kinh doanh rượu bổ sung” của Công ty, Bộ Thương mại nói rõ như sau:

1. Bộ Thương mại không cấp giấy phép kinh doanh rượu trên thì trường. Vì vậy, trường hợp trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chỉ có chức năng kinh doanh mặt hàng rượu dưới 30 độ, thì cần làm thủ tục để Sở Kế hoạch - Đầu tư bổ sung chức năng kinh doanh rượu (nói chung) trong đăng ký kinh doanh. Sau đó, xin giấy phép kinh doanh rượu tại Sở Thương mại các tỉnh, thành phố theo quy định tại mục IV “Về kinh doanh rượu trên thị trường” theo Thông tư 12/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại.

2. Về việc nhập khẩu rượu:

Từ 1 tháng 5 năm 2001 theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 46/2001/QĐ-TTg">11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại “Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005” thì mặt hàng rượu không phải là mặt hàng cấm nhập khẩu hoặc quản lý có điều kiện. Vì vậy, sau khi có giấy phép kinh doanh rượu của Sở Thương mại, đương nhiên doanh nghiệp được phép nhập khẩu rượu. Doanh nghiệp chỉ cần liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành, không phải xin phép Bộ Thương mại.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TNTN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sáng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1256TM/TTTN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1256TM/TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/2004
Ngày hiệu lực 22/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1256TM/TTTN

Lược đồ Công văn 1256 TM/TTTN kinh doanh rượu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1256 TM/TTTN kinh doanh rượu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1256TM/TTTN
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Nguyễn Văn Sáng
Ngày ban hành 22/03/2004
Ngày hiệu lực 22/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1256 TM/TTTN kinh doanh rượu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1256 TM/TTTN kinh doanh rượu

  • 22/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực