Công văn 1257/BGDĐT-KHTC

Công văn 1257/BGDĐT-KHTC hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1257/BGDĐT-KHTC cơ chế tài chính tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo viên chính quy 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các cơ sở giáo dục đại học;
- Các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017; Căn cứ công văn số 2537/BTC-HCSN ngày 27/02/2017 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia và thu phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, cụ thể như sau:

1. Về kinh phí chi trả đối với cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là cơ sở đào tạo) được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia: Ngân sách địa phương chịu trách nhiệm chi trả theo đúng các chế độ quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ sở đào tạo hỗ trợ thêm chi phí đi lại và ăn ở cho cán bộ, giảng viên của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị (nếu có).

2. Về mức thu, sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

2.1. Đối với các cơ sở đào tạo thực hiện thủ tục sơ tuyển, tổ chức thi đánh giá năng lực hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (gọi chung là các cơ sở đào tạo đặc thù), các cơ sở đào tạo xét tuyển bằng kết quả học tập trung học phổ thông: Xây dựng mức giá dịch vụ tuyển sinh phù hợp với chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ đối với công tác tuyển sinh; đảm bảo ổn định tâm lý cho phụ huynh và học sinh, tránh tình trạng xáo trộn trong kỳ thi năm 2017.

2.2. Đối với các cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung bằng kết quả thi THPT quốc gia (nếu có), thực hiện mức thu phí dự tuyển tối đa là 30.000 đồng/nguyện vọng.

2.3. Việc thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển

- Các cơ sở đào tạo phải thực hiện niêm yết giá, công khai theo giá dịch vụ tuyển sinh và không được thu cao hơn giá niêm yết, thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ lệ phí theo quy định của Luật giá và các quy định khác của pháp luật hiện hành về quản lý giá có liên quan.

- Việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí dự thi, dự tuyển theo các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, vận dụng các mức chi tối đa tại các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Trong trường hợp các cơ sở đào tạo sử dụng vượt quá nguồn thu được để lại, đơn vị được huy động từ nguồn thu hợp pháp khác.

Đề nghị các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính), số điện thoại: 0438695144 (số máy lẻ 622), hoặc địa chỉ email [email protected] để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDĐH;
- Cục KTKĐCLGD;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1257/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1257/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2017
Ngày hiệu lực29/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1257/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 1257/BGDĐT-KHTC cơ chế tài chính tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo viên chính quy 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1257/BGDĐT-KHTC cơ chế tài chính tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo viên chính quy 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1257/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành29/03/2017
        Ngày hiệu lực29/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1257/BGDĐT-KHTC cơ chế tài chính tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo viên chính quy 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1257/BGDĐT-KHTC cơ chế tài chính tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo viên chính quy 2017

           • 29/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực