Công văn 1257/TCHQ-KTTT

Công văn số 1257/TCHQ-KTTT về việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1257/TCHQ-KTTT Trị giá tính thuế hàng XK


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1257/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế hàng XK

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Nghệ An

Trả lời công văn số 136/HQNA-NV ngày 30/01/2008 của Cục Hải quan Nghệ An đề nghị hướng dẫn về việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu:

Căn cứ Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2006 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:

Trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF), không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải. Trường hợp cơ quan Hải quan có nghi ngờ về trị giá khai báo của người khai Hải quan thì không được tham vấn trong quá trình thông quan. Thủ trưởng cơ quan Hải quan sử dụng các lực lượng chức năng kiểm tra việc khai báo của doanh nghiệp.

2. Về Hóa đơn thương mại và Tờ khai trị giá:

- Hóa đơn thương mại: cơ quan Hải quan có quyền yêu cầu người khai Hải quan nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của doanh nghiệp và xuất trình bản chính để đối chiếu khi cần có thông tin phục vụ việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế.

- Tờ khai trị giá: các lô hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng phải khai và nộp tờ khai trị giá.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ;
- Lưu VT; KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1257/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1257/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1257/TCHQ-KTTT Trị giá tính thuế hàng XK


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1257/TCHQ-KTTT Trị giá tính thuế hàng XK
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1257/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành21/03/2008
        Ngày hiệu lực21/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1257/TCHQ-KTTT Trị giá tính thuế hàng XK

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1257/TCHQ-KTTT Trị giá tính thuế hàng XK

            • 21/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực