Công văn 1258/BGDĐT-KHTC

Công văn 1258/BGDĐT-KHTC hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1258/BGDĐT-KHTC tài chính thi trung học phổ thông đại học cao đẳng đào tạo giáo viên 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng).

 

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017; căn cứ công văn số 2537/BTC-HCSN ngày 27/02/2017 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia và thu phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 như sau:

I. Kinh phí tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

1. Các sở giáo dục và đào tạo không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (kể cả học sinh đăng ký thi thêm các môn xét tuyển vào đại học, cao đẳng).

2. Ngân sách địa phương bố trí kinh phí để tổ chức kỳ thi, kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng được Bộ điều động về địa phương tham gia tổ chức kỳ thi. Mức chi trả các chế độ theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi được vận dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Riêng đối với mức chi chấm thi được thực hiện theo định mức như sau:

- Bài thi tự luận, mức chi tối đa 18.000 đồng/bài;

- Bài thi trắc nghiệm, mức chi tối đa 4.000 đồng/bài (bao gồm cả máy móc, thiết bị chấm thi trắc nghiệm).

4. Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức hỗ trợ, đảm bảo phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ chi phí đi lại cho học sinh thi tại các địa điểm thi liên trường ở xa nhà học sinh.

II. Về mức thu, sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

1. Mức thu phí dự thi, dự tuyển

Căn cứ Quyết định số 2849/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật phí và lệ phí, trong đó có Thông tư liên tịch số 40/2015/TT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh), theo đó, các khoản phí dự thi, kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2017 chuyển sang cơ chế giá thị trường.

Tuy nhiên, để ổn định về tâm lý cho phụ huynh và học sinh, tránh tình trạng xáo trộn trong kỳ thi năm 2017 khi thực hiện chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường; đồng thời, để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ năm 2017, mức giá dịch vụ dự tuyển đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 được quy định như sau: Mức thu tối đa là 30.000 đồng/nguyện vọng (áp dụng cho tất cả các nguyện vọng).

2. Mức trích nộp quản lý và sử dụng phí dự tuyển

Toàn bộ số tiền phí dự tuyển do các sở giáo dục và đào tạo và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thu được phân phối làm 3 phần bằng nhau, gồm: (1) Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo), (2) Sở Giáo dục và Đào tạo và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và (3) các cơ sở đào tạo (nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển). Việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí dự tuyển theo các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, vận dụng các mức chi tối đa tại các văn bản quy định hiện hành của nhà nước và không vượt quá nguồn thu để lại phục vụ trực tiếp triển khai công tác tuyển sinh năm 2017.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính), số điện thoại: 0438695144 (số máy lẻ 622), hoặc địa chỉ email [email protected] để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các bộ, ngành, cơ quan TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ sở GDĐH, CĐ nhóm ngành ĐTGV (để biết);
- Vụ GDĐH, Cục KTKĐCLGD;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1258/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1258/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2017
Ngày hiệu lực29/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1258/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 1258/BGDĐT-KHTC tài chính thi trung học phổ thông đại học cao đẳng đào tạo giáo viên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1258/BGDĐT-KHTC tài chính thi trung học phổ thông đại học cao đẳng đào tạo giáo viên 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1258/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành29/03/2017
        Ngày hiệu lực29/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1258/BGDĐT-KHTC tài chính thi trung học phổ thông đại học cao đẳng đào tạo giáo viên 2017

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1258/BGDĐT-KHTC tài chính thi trung học phổ thông đại học cao đẳng đào tạo giáo viên 2017

         • 29/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực