Công văn 1260/TCT-CS

Công văn 1260/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1260/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1260/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau.
(Địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, TP Cà Mau)

Trả lời công văn số 62/CV-2011 ngày 18/02/2011 của Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau về chính sách thuế TNDN. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.6 mục I phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư này...."

- Điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"b) Sửa đổi, bổ sung điểm 6 mục V Phần C như sau:

- Trong năm tính thuế Doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì được xác định như sau:

+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác…”.

- Điểm 1 mục II phần A công văn số 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2010 hướng dẫn:

“1. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá:

- Trong năm tính thuế, Doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính thì được xác định như sau:

+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc thu nhập khác...".

Đề nghị Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau căn cứ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn về xác định thu nhập chịu thuế và xác định ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty cổ phần thuỷ sản Cà Mau biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Cà Mau;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Thuộc tính Công văn 1260/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1260/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2011
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1260/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1260/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1260/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành13/04/2011
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1260/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1260/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 13/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực