Công văn 1261/TCT-DNL

Công văn 1261/TCT-DNL năm 2019 trả lời vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1261/TCT-DNL 2019 trả lời vướng mắc về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1261/TCT-DNL
V/v: trả lời vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp – Bộ Tư pháp;
(Số 9 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực.
(Tầng 6 Số 263 đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/PC-DN ngày 12/02/2019 của Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp, công văn số 28/CV-NIAD ngày 24/01/2019 và công văn số 90/CV-NIAD) ngày 29/3/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (Công ty NIAD) đề nghị trả lời vướng mắc và kiến nghị của Công ty NIAD khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (“Nghị định số 20”).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 2 Nghị định số 20 quy định đối tượng áp dụng Nghị định:

“1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

- Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 quy định về chi phí lãi vay của người nộp thuế (NNT) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“3. Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng đối với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.”

Căn cứ các quy định nêu trên, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của NNT được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt chi phi lý vay phát sinh từ giao dịch vay với bên liên kết hay bên độc lập.

Hiện tại, Tổng cục Thuế đang trong quá trình tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của NNT và các đơn vị khác phát sinh trong việc thực hiện Nghị định số 20 nói chung và quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 nói riêng để báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện. Trong thời gian báo cáo, đề nghị các đơn vị thực hiện xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1261/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1261/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2019
Ngày hiệu lực08/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1261/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 1261/TCT-DNL 2019 trả lời vướng mắc về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1261/TCT-DNL 2019 trả lời vướng mắc về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1261/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Văn Phụng
        Ngày ban hành08/04/2019
        Ngày hiệu lực08/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1261/TCT-DNL 2019 trả lời vướng mắc về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1261/TCT-DNL 2019 trả lời vướng mắc về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 08/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực