Công văn 1265/BXD-KHCN

Công văn 1265/BXD-KHCN năm 2019 về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN16:2017/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1265/BXD-KHCN 2019 chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/BXD-KHCN
V/v vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 10330/SXD-VLXD ngày 19/8/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Đối với chỉ tiêu kỹ thuật “Độ truyền sáng” của sản phẩm, hàng hóa kính nổi nay đổi thành “Độ xuyên quang” dựa trên các căn cứ sau:

TCVN 7218:2002

TCVN 7218:2018

Căn cứ thay đổi

Đánh giá

Quy định chỉ tiêu kỹ thuật “Độ truyền sáng”

Quy định chỉ tiêu kỹ thuật “Độ xuyên quang”

Biên bản họp Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu cấp Bộ Xây dựng số 20/BB-KHCN ngày 16/5/2016, tại mục 3.1 - trang 2 đã nêu: Sửa thống nhất “độ truyền sáng” thành “độ xuyên quang” trong toàn bộ dự thảo

Hai chỉ tiêu “Độ truyền sáng” và “Độ xuyên quang” là một, chỉ thay đổi về mặt từ ngữ

Quy định phương pháp thử xác định độ truyền sáng theo TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử

Quy định phương pháp thử xác định độ xuyên quang theo TCVN 7737:2007 “Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại

TCVN 7219:2002 đã được thay thế bằng TCVN 7219:2018 “Phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan”, trong đó đã bỏ quy định phương pháp thử xác định độ xuyên quang

Phương pháp thử “Độ truyền sáng” trong QCVN 16:2017/BXD (nay là chỉ tiêu “Độ xuyên quang”) quy định theo TCVN 7737:2007 là phù hợp.

Chỉ tiêu kỹ thuật “Độ truyền sáng” tại khoản 1, mục II, bảng 1 của QCVN 16:2017/BXD chính là chỉ tiêu “Độ xuyên quang” trong TCVN 7218:2018 .

2. Đối với chỉ tiêu kỹ thuật “Khuyết tật ngoại quan” của sản phẩm kính gương tráng bạc Chỉ tiêu kỹ thuật “Khuyết tật ngoại quan” đối với kính gương tráng bạc được quy định tại Phụ lục A của TCVN 7624:2007 Kính gương - Kính gương tráng bạc bằng Phương pháp hóa học ướt – Yêu cầu kỹ thuật. Do đó, chỉ tiêu kỹ thuật “Khuyết tật ngoại quan” tại khoản 5, mục II, bảng 1 của QCVN 16:2017/BXD được xác định theo “Phụ lục A của TCVN 7624:2007” là hoàn toàn phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số kiến nghị của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí minh liên quan đến QCVN 16:2017/BXD. Đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ VLXD;
- TT. Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1265/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1265/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1265/BXD-KHCN

Lược đồ Công văn 1265/BXD-KHCN 2019 chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1265/BXD-KHCN 2019 chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1265/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành20/09/2019
        Ngày hiệu lực20/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1265/BXD-KHCN 2019 chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1265/BXD-KHCN 2019 chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

              • 20/09/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/09/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực