Công văn 1266TCT/PCCS

Công văn số 1266TCT/PCCS về việc thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1266TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1266TCT/PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 904/CT-TTHT ngày 28/3/2005 của Cục thuế tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“2/ Điểm 14, Mục II, Phần A về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh công cộng được sửa đổi, bổ sung như sau:

14- Dịch vụ công cộng như vệ sinh, thoát nước đường phố bao gồm các hoạt động thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải, thoát nước, xử lý nước thải cho các tổ chức, cá nhân không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Nếu cơ sở kinh doanh tận dụng chất phế thải để sản xuất ra sản phẩm khác để bán thì các sản phẩm này sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC hoặc chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC. Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện các dịch vụ như: lau dọn, vệ sinh văn phòng cho các tổ chức; cá nhân thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thuế suất 10% hướng dẫn tại Điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ..”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải đến bãi rác theo quy định thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1266TCT/PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1266TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2005
Ngày hiệu lực29/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1266TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1266TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1266TCT/PCCS
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Duy Khương
     Ngày ban hành29/04/2005
     Ngày hiệu lực29/04/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 1266TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1266TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng

        • 29/04/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/04/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực