Công văn 1267/BTC-ĐT

Công văn 1267/BTC-ĐT năm 2014 về thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định 207/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1267/BTC-ĐT năm 2014 thanh toán vốn đầu tư Nghị định 207/2013/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1267/BTC-ĐT
V/v thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Ngày 11/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 207/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó một số điểm về thanh toán vốn đầu tư có thay đổi so quy định tại Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để công tác thanh toán vốn đầu tư phù hợp với Nghị định nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến việc thanh toán vốn đầu tư theo hợp đồng xây dựng:

- Về việc bảo lãnh tạm ứng vốn: thực hiện theo khoản 3, điều 1 của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Về hồ sơ thanh toán tạm ứng: ngoài các quy định tại Thông tư số 86/TT-BTC ngày 17/6/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, đề nghị chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước: Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư).

- Về việc thanh toán vốn đầu tư đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng: Thực hiện theo quy định hiện hành và bổ sung thực hiện theo khoản 2, khoản 4, điều 1 của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

2. Về xử lý chuyển tiếp:

- Các hợp đồng xây dựng đã ký kết kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 01/02/2014) liên quan đến việc thanh toán vốn đầu tư và tạm ứng vốn trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định nêu trên.

- Các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 01/02/2014) thì không phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1267/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1267/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2014
Ngày hiệu lực24/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1267/BTC-ĐT năm 2014 thanh toán vốn đầu tư Nghị định 207/2013/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1267/BTC-ĐT năm 2014 thanh toán vốn đầu tư Nghị định 207/2013/NĐ-CP
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1267/BTC-ĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Sỹ Danh
       Ngày ban hành24/01/2014
       Ngày hiệu lực24/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1267/BTC-ĐT năm 2014 thanh toán vốn đầu tư Nghị định 207/2013/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1267/BTC-ĐT năm 2014 thanh toán vốn đầu tư Nghị định 207/2013/NĐ-CP

            • 24/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực