Công văn 1269/STP-TT

Công văn 1269/STP-TT cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật thành phố do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1269/STP-TT cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/STP-TT
V/v: Cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Phòng Tư pháp quận, huyện
- Các Sở ngành thành phố

 

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Đề án 4: “Phát huy vai trò của cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Đề án 2: “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Bộ Tư pháp năm 2010;

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng cho các đối tượng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thành phố; đồng thời để đa dạng hóa thành phần báo cáo viên pháp luật thành phố, qua đó đáp ứng nhu cầu tuyên truyền miệng về pháp luật cho các quận, huyện, sở, ngành; Sở Tư pháp xin giới thiệu danh sách về báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật (đính kèm). Sau khi nhận được danh sách này, các quận, huyện, sở, ngành tự liên hệ trực tiếp với báo cáo viên, cộng tác viên khi có nhu cầu tuyên truyền pháp luật ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Lương Khôi

 

DANH SÁCH

BÁO CÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên ngành BC

Liên lạc

1

Lê Định Lan Anh

Chuyên viên phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

Công chứng, chứng thực

0907876896

2

Trần Văn Bảy

Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

Công chứng, chứng thực, dân sự

0903657093

3

Nguyễn Mạnh Bình

Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Cán bộ thành phố

Luật hành chính, Luật cán bộ, công chức

0908100971

4

Nguyễn Thị Dân

Trưởng Phòng Lao động, Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Pháp luật về Lao động

0903302179

5

Nguyễn Thị Kim Dung

Giảng viên Trường Cán bộ thành phố

Luật dân sự

0915516526

6

Phan Hùng Dũng

Phó Trưởng phòng Pháp chế, Công an thành phố

Pháp luật về an ninh trật tự

0988663932

7

Trần Tuấn Duy

Giảng viên Trường cán bộ thành phố

Luật hành chính

0903965270

8

Huỳnh Tấn Đạt

Phó Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp

Hộ tịch, hôn nhân-gia đình, hành chính

0937220265

9

Võ Văn Đời

Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố

Luật khiếu nại, tố cáo, Bộ Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội

0913168206

10

Cao Văn Hào

Phó Trưởng khoa Hình sự, Đại học Luật TP.HCM

Bộ luật hình sự

0908385558

11

Hồng Văn Hải

Phó Trưởng phòng Hộ tịch-Quốc tịch-Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp

Hộ tịch-Quốc tịch-Lý lịch tư pháp

0903707692

12

Nguyễn Văn Hậu

Trưởng Ban Tuyên truyền, Hội Luật gia thành phố

Hình sự, dân sự

0903905520

13

Ung Thị Xuân Hương

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Luật Cán bộ công chức, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

0913620258

14

Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

Chứng thực, dân sự

0908531209

15

Kiều Thị Hoa

Chuyên viên Phòng Pháp chế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ luật lao động, Bảo hiểm thất nghiệp

01265841674

16

Phạm Thị Hồng

Phó Trưởng Khoa Nhà nước pháp luật, Trường Cán bộ thành phố

Luật Hình sự

091238968583

17

Phan Hải Hồ

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp

Nhiều lĩnh vực

0988572638

18

Phan Văn Hiệu

Phòng Tham mưu, Sở Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy

Pháp luật về Phòng cháy và chữa cháy

0913624931

19

Huỳnh Thanh Khiết

Trưởng phòng Chính sách có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Pháp lệnh ưu đãi người có công

0908321572

20

Nguyễn Thanh Lê

Tổ trưởng bộ môn Luật doanh nghiệp, Đại học Luật TP.HCM

Luật doanh nghiệp

0909102550

21

Nguyễn Triều Lưu

Trưởng phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp

Xây dựng, ban hành văn bản, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

0903345646

22

Hoàng Đức Long

Phó Chánh Thanh tra thành phố

Luật khiếu nại tố cáo

0903944956

23

Nguyễn Tất Năm

Trưởng Phòng Pháp chế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Luật lao động, Bảo hiểm thất nghiệp

0907757718

24

Bùi Thị Kim Ngân

Tổ trưởng bộ môn Luật Lao động Khoa học dân sự, Đại học Luật TP. HCM

Luật lao động

09867885336

25

Nguyễn Thị Nhàn

Tổ trưởng bộ môn Luật hành chính, Đại học Luật TP.HCM

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính Luật cán bộ, công chức

0913853939

26

Nguyễn Thị Hoài Phương

Phó Trưởng khoa Luật Dân sự, Đại học Luật TP.HCM

Luật dân sự

0903943859

27

Huỳnh Thúy Phượng

Đại úy Phòng CSGTĐB, Công an thành phố

Luật giao thông đường bộ

0909671719

28

Đặng Minh Sự

Chi cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội thành phố

Luật phòng chống Ma túy, mại dâm

0909678006

29

Lâm Quốc Thái

Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp

Nghị định 160, Luật khiếu nại, tố cáo

0903771227

30

Nguyễn Quốc Thắng

Phó Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp

Hành chính, dân sự

0903319073

31

Dương Quang Thọ

Trưởng Phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp

Nhiều lĩnh vực

0913905795

32

Trần Hữu Thọ

Chuyên viên Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp

Hành chính, dân sự

0975267697

33

Lâm Quỳnh Thơ

Phó Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

Công chứng, chứng thực, dân sự

0918804123

34

Tạ Quang Việt

Trưởng Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Luật Mặt trận Tổ quốc, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

0903847809

35

Nguyễn Văn Vũ

Trưởng Phòng Hộ tịch-Lý lịch-Quốc tịch, Sở Tư pháp

Pháp luật về quốc tịch-hộ tịch

0905355148

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1269/STP-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1269/STP-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực27/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1269/STP-TT cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1269/STP-TT cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1269/STP-TT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Lương Khôi
        Ngày ban hành27/04/2010
        Ngày hiệu lực27/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1269/STP-TT cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1269/STP-TT cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật

             • 27/04/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/04/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực