Công văn 127/BKHĐT-TCTK

Công văn 127/BKHĐT-TCTK báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 127/BKHĐT-TCTK báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/BKHĐT-TCTK
V/v báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đã phân công cụ thể các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê thuộc Bộ, ngành, địa phương mình. Trong kế hoạch này đã quy định: Ngày 20 tháng 1 hàng năm các Bộ, ngành, địa phương tiến hành báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) báo cáo Thủ tướng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược năm 2012 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trước ngày 21 tháng 01 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Lưu: VT, TCTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 127/BKHĐT-TCTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu127/BKHĐT-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2013
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 127/BKHĐT-TCTK báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 127/BKHĐT-TCTK báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu127/BKHĐT-TCTK
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýCao Viết Sinh
        Ngày ban hành07/01/2013
        Ngày hiệu lực07/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 127/BKHĐT-TCTK báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê

           Lịch sử hiệu lực Công văn 127/BKHĐT-TCTK báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê

           • 07/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực