Công văn 1270/BKHĐT-PTDN

Công văn 1270/BKHĐT-PTDN năm 2016 thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1270/BKHĐT-PTDN công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 2016


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/BKHĐT-PTDN
V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, t
ng công ty nhà nước.

 

Ngày 16/12/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10513/VPCP-ĐMDN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc tình hình thực hiện Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định nêu trên.

Để triển khai thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin (theo mẫu đính kèm) do đơn vị mình quản lý và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/03/2016 để theo dõi, đôn đốc thực hiện, đồng thời sẽ được công bố tại trang web http://business.gov.vn.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, đôn đốc các DNNN khẩn trương xây dựng các nội dung công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong Quý I/2015, thực hiện gửi và công bố thông tin theo quy định tại Điều 13, Điều 16 và Điều 19 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố công khai theo quy định.

3. Định kỳ hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định và công khai danh sách này trên Cổng thông tin doanh nghiệp (http://business.gov.vn) và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTTH; Báo Đầu tư;
- Lưu: VT, Cục PTDN
.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 1270/BKHĐT-PTDN)

TT

Tên doanh nghiệp

Mã s doanh nghip

Đa chỉ

Số đin thoi liên h

I

Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty/Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ con

 

 

 

1

Công ty mẹ

 

 

 

2

Công ty con do công ty mẹ nm giữ 100% vốn Điều lệ

 

 

 

2.1

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

II

Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1270/BKHĐT-PTDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1270/BKHĐT-PTDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1270/BKHĐT-PTDN công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1270/BKHĐT-PTDN công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1270/BKHĐT-PTDN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1270/BKHĐT-PTDN công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1270/BKHĐT-PTDN công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 2016

           • 29/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực