Công văn 1271/BXD-TCCB

Công văn 1271/BXD-TCCB năm 2016 về phối hợp tuyên truyền Đề án 1961 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1271/BXD-TCCB phối hợp tuyên truyền đề án 1961 2016


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1271/BXD-TCCB
V/v: Phối hợp tuyên truyền Đán 1961

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- UBND thành phố, thị xã, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm Mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, Điều hành cho đội ngũ công chức lãnh đạo và chuyên môn đô thị các cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đô thị hóa ngày càng nhanh tại Việt Nam; ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1961/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” (sau đây gọi tắt là Đán 1961).

Sau 05 năm triển khai thực hiện (giai đoạn 2010-2015), mặc dù gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân chủ quan, nhưng với sự ủng hộ và vào cuộc tính cực của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các chính quyền đô thị, cùng với sự nỗ lực của Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ, Đề án 1961 đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể là:

- Đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy cho 08 nhóm đối tượng của Đề án;

- Đã xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm, bao gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong ngành xây dựng, các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước;

- Đã tổ chức được 162 khóa đào tạo với sự tham gia của 5616 học viên cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn tại các đô thị trên cả nước, các khóa học khi kết thúc đều nhận được đánh giá cao về tính hữu ích, thực tiễn và thiết thực, giúp ích rất nhiều cho học viên trong quá trình công tác ở địa phương.

Giai đoạn 2016-2020, trước yêu cầu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho các cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn đô thị các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong tình hình mới, Bộ Xây dựng đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 1961 đến năm 2020 (tại Văn bản số 143/VPCP - KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ). Đồng thời mở rộng thêm đối tượng tham gia học tập theo Đề án là: Cán bộ thuộc diện quy hoạch các vị trí chức danh của các nhóm đối tượng hiện có thuộc Đề án; các công chức lãnh đạo, chuyên môn về lĩnh vực quản lý xây dựng thuộc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Công chức lãnh đạo, chuyên môn trong các Ban quản lý chuyên ngành xây dựng, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị của Tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; riêng đối tượng 3 được bổ sung thêm Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án 1961 với các Mục tiêu chính sau đây:

- Một là, phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp (bao gồm các đối tượng được mở rộng) được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực theo các chương trình của Đề án 1961;

- Hai là, hoàn thiện việc rà soát, Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 08 bộ tài liệu giảng dạy cho 08 nhóm đối tượng của Đề án đã được Bộ Xây dựng ban hành theo hướng tinh gọn, thiết thực, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và liên tục;

- Ba là, xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức của Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đội ngũ giảng viên nguồn của địa phương, đảm bảo đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy của từng chương trình, đối tượng đào tạo;

- Bốn là, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thể chế để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị trở thành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và bắt buộc đối với các cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp (đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm);

- Năm là, đồng thời với hình thức đạo tạo trực tiếp hiện nay, nghiên cứu bổ sung thêm các hình thức đào tạo mới như: đào tạo kết hợp khảo sát, thăm quan thực tế, đào tạo tạo trực tuyến E-learning để nhiều người cùng tham gia.

Để tăng cường triển khai có hiệu quả Đề án 1961 trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án tuyên truyền, phổ biến trên website của Quý cơ quan, để các cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý xây dựng và đô thị các cấp nhận thức được vai trò, ý nghĩa của Đề án, từ đó chủ động tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng và phát triển các đô thị ngày một bền vững.

Cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi gửi:
- Như trên;
- BT Ph
ạm Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Học viện AMC;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đ
ỗ Đức Duy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1271/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1271/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1271/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 1271/BXD-TCCB phối hợp tuyên truyền đề án 1961 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1271/BXD-TCCB phối hợp tuyên truyền đề án 1961 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1271/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành23/06/2016
        Ngày hiệu lực23/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1271/BXD-TCCB phối hợp tuyên truyền đề án 1961 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1271/BXD-TCCB phối hợp tuyên truyền đề án 1961 2016

             • 23/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực