Công văn 1272/BCT-KHCN

Công văn 1272/BCT-KHCN năm 2016 về đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1272/BCT-KHCN đăng ký đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1272/BCT-KHCN
V/v đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương;
- Các tập đoàn: Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Viễn thông quân đội (Viettel);
- Các Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Công Thương;
- Các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.

 

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Quyết định 842/QĐ-TTg và Kế hoạch CNC) và Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” (sau đây gọi tắt là Quyết định 347/QĐ-TTg và Chương trình CNC), Bộ Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân đăng ký dự án tham gia thực hiện Kế hoạch CNC năm 2016 và Chương trình CNC kế hoạch năm 2017. Dự án đăng ký đề xuất cần bám sát và thuộc phạm vi, đối tượng, Mục tiêu, nội dung của Kế hoạch CNC và Chương trình CNC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng:

Dự án đề xuất là dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao có công nghệ, sản phẩm thuộc Danh Mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, Danh Mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với đối tượng, Mục tiêu được quy định tại Quyết định 842/QĐ-TTg và Quyết định 347/QĐ-TTg.

2. Nội dung của dự án:

a) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạch CNC: Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạch CNC là dự án đầu tư có nội dung phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 842/QĐ-TTg.

b) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC: Dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC là những nhiệm vụ có nội dung phù hợp với quy định tại Khoản II Điều 1 Quyết định 347/QĐ-TTg và Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

3. Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi đối với dự án:

a) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạch CNC: Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi cho dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định bao gồm ưu đãi vay tín dụng đầu tư nhà nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, miễn giảm thuế, tiền thuê đất và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Tiết 4 Khoản III Điều 1 Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

b) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC: Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi cho nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước từ Bộ Công Thương và các ưu đãi khác theo quy định tại Tiết 4 Khoản III Điều 1 Quyết định 347/QĐ-TTg.

Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện Kế hoạch CNC bao gồm: (1) Công văn đăng ký của chủ dự án gửi Bộ Công Thương (Mu 1); (2) Bản đăng ký đề xuất dự án (Mu 2); (3) Thuyết minh ý tưởng dự án (Mu 3) được gửi kèm theo công văn này.

Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện Chương trình CNC được quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

Mu các hồ sơ được đăng tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn.

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 3 năm 2016 (đợt 1) hoặc trước ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đợt 2).

Trong quá trình xây dựng đề xuất dự án, để được hướng dẫn giải đáp, cung cấp thêm thông tin đề nghị liên hệ Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương theo đầu mối: ông Lê Việt Cường, điện thoại (04)2220 2312, email: cuonglv@moit.gov.vn (về Kế hoạch CNC) hoặc ông Nguyễn Bá Chiến, điện thoại (04)2220 2438, email: chiennb@moit.gov.vn (về Chương trình CNC)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN (cuonglv).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1272/BCT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1272/BCT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1272/BCT-KHCN đăng ký đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1272/BCT-KHCN đăng ký đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1272/BCT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành03/02/2016
        Ngày hiệu lực03/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1272/BCT-KHCN đăng ký đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1272/BCT-KHCN đăng ký đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2016

           • 03/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực