Công văn 1273/GSQL-GQ1

Công văn 1273/GSQL-GQ1 năm 2014 về hàng xuất khẩu có kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1273/GSQL-GQ1 2014 hàng xuất khẩu kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/GSQL-GQ1
V/v hàng XK có kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3130/HQHCM-GSQL ngày 28/8/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hàng xuất khẩu có kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) đã có công văn số 3837/KHĐT-TM ngày 15/9/2014 gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung hướng dẫn của Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) tại công văn số 3837/KHĐT-TM nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

(gửi kèm bản sao công văn số 3837/KHĐT-TM ngày 15/9/2014 của Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Quốc phòng)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1273/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1273/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực23/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1273/GSQL-GQ1 2014 hàng xuất khẩu kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1273/GSQL-GQ1 2014 hàng xuất khẩu kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1273/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrịnh Đình Kính
        Ngày ban hành23/09/2014
        Ngày hiệu lực23/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1273/GSQL-GQ1 2014 hàng xuất khẩu kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1273/GSQL-GQ1 2014 hàng xuất khẩu kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại

            • 23/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực